Παρατείνεται, μέχρι 8 Ιουλίου 2019, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Λακωνίας. (Ανακοίνωση 23.5.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)


Δείτε την Ανακοίνωση 23.5.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ