Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών, στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 και του Ν.4611/2019. (Ανακοίνωση 21.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Συνδεθείτε με τη σχετική ιστοσελίδα “Αίτηση ρύθμισης οφειλών” της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin