Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες. (Ανακοίνωση 21.5.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)


Δείτε την Ανακοίνωση 21.5.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ