Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του Ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66), αναφορικά με τα φορολογικά ζητήματα που άπτονται της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2081/15.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2081/15.5.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin