Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και παράταση προθεσμίας υποβολών του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Ν.4399/2016. (Δελτίο Τύπου 21.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 21.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ