Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1196/17.5.2019 της Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1762/20.5.2019)


Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1196/17.5.2019 της Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1762/20.5.2019) εδώ