Τροπολογίες ΥΠΕΝ (η πρώτη αφορά τη δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης και η δεύτερη αφορά ρυθμίσεις για πυρόπληκτες περιοχές). (Δελτίο Τύπου 16.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 16.5.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin