Παράταση μέχρι 20.5.2019 της προθεσμίας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών έτους 2018. (Δελτίο Τύπου 15.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 15.5.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin