Χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν.4307/2014 και με την υποχρέωση του ειδικού διαχειριστή για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά το χρονικό διάστημα που παύει το λειτούργημά του. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2075/14.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2075/14.5.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε την αριθ.40/2019 ατομική γνωμοδότηση του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. Στέφανου Δέτση, που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin