Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης “Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας”. (Απόφαση Aριθμ.12609Φ.700.18/12.4.2019 της Υπ. Προστασίας του Πολίτη – ΦΕΚ Β΄1514/7.5.2019)


Δείτε την Απόφαση Aριθμ.12609Φ.700.18/12.4.2019 της Υπ. Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄1514/7.5.2019) εδώ