Τροποποίηση της ΥΑ 50067/28/27.10.2017 “Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ”. (Απόφαση Αριθμ.17314/Δ9.914/16.4.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄1470/3.5.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.17314/Δ9.914/16.4.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄1470/3.5.2019) εδώ

Δείτε την ΥΑ 50067/28/27.10.2017 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin