Τροποποίηση του Ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” με το Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24.4.2019)


Δείτε την τροποποίηση του Ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” με το Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24.4.2019 – Σελίδα 1801 – Μέρος Τέταρτο) εδώ

Δείτε το Ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” εδώ