Διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων με σταθερή τιμή ή κόστος σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 7 του Ν.4412/2016. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.46613/25.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.46613/25.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin