Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.Ε.2065/23.4.2019 της ΑΑΔΕ) – Προϋποθέσεις επιβολής τέλους επιτηδεύματος (Δελτίο Τύπου 24.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.πρωτ.Ε.2065/23.4.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το Δελτίο Τύπου 24.4.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin