Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Ζ΄ (άρθρα 68 έως 84) του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52/1.4.2019) σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας καθώς και των άρθρων 55, 66, 85, 96, 99, 103 και 106 του ίδιου Νόμου. (Εγκύκλιος Ε.2062/22.4.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2062/22.4.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52/1.4.2019) εδώ