Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. (Απόφαση Αριθμ.Α.1148/16.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1396/22.4.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1148/16.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1396/22.4.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin