Παράταση μέχρι 18 Ιουνίου 2019 για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 24.4.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)


Δείτε την Ανακοίνωση 24.4.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ