Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. (Εγκύκλιος-21 Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.256/513503/22.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-21 Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.256/513503/22.4.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin