Καταληκτικές ημερομηνίες, που αφορούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αλλά και υποχρεώσεις μηχανικών και ιδιοκτητών, σχετικά με την εφαρμογή του πολεοδομικού νόμου 4495/17 για τα αυθαίρετα. (Ανακοίνωση 12.4.2019 από τη “Δομική Ενημέρωση”)

Συνολικά 12 καταληκτικές ημερομηνίες, που αφορούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αλλά και υποχρεώσεις μηχανικών και ιδιοκτητών, σχετικά με την εφαρμογή του πολεοδομικού νόμου 4495/17 για τα αυθαίρετα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες του νόμου 4495/17, περί αυθαιρέτων, σύμφωνα με τη “Δομική Ενημέρωση” (Ανακοίνωση 12.4.2019), που υποστηρίζει τον κλάδο των μηχανικών, παρέχοντας, συνεχή και διαρκή ενημέρωση της νομοθεσίας αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. Εξέπνευσε η προθεσμία λήψης έγκρισης μέχρι τις 31-1-19 και μη επιβολής προστίμων για εργασίες μικρής κλίμακας που κατασκευάστηκαν χωρίς των απαιτούμενη έγκριση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον ΙΙ» και πλέον για τις εργασίες αυτές επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,

2. Μέχρι τις 10-5-19 θα ισχύει η έκπτωση 10% επί του ενιαίου ειδικού προστίμου, ενώ από την επομένη 11-5 το ειδικό πρόστιμο θα προσαυξάνεται κατά 10% και από τις 9-10 κατά 20% αντίστοιχα,

3. Στις 3-5-19 λήγει η προθεσμία ολοκλήρωσης υποβολής δικαιολογητικών για τις παλαιές υπαγωγές του ν. 4178/13, διαφορετικά πρέπει να μεταφερθούν εντός οριστικής προθεσμίας στο νέο νόμο, εξαιρείται της προθεσμίας η μελέτη στατικής επάρκειας ή της τεχνικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου,

4. Στις 30-6-19 λήγει η προθεσμία της εφάπαξ καταβολής του υπολειπομένου ποσού προστίμου υπαγωγών του ν. 3843/2010, άλλως, είναι δυνατή η υπαγωγή τους εντός της καθοριστικής προθεσμίας του ν. 4495/17 και μπορούν να εξαιρεθούν της κατεδάφισης,

5. Εκκρεμείς υπαγωγές του ν. 4014/11 μπορούν επίσης να υπαχθούν στο ν. 4495/17, έως οριστικής ημερομηνίας και να εξαιρεθούν της κατεδάφισης,

6. Οριστική προθεσμία για την δήλωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων που έχουν κατασκευαστεί ή εγκατασταθεί μέχρι τις 28-7-11 και την υπαγωγή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4495/17, έχει οριστεί η 8η-11-19

7. Ομοίως στις 8-11-19 λήγει και η προθεσμία οικειοθελούς κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, άλλως θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και θα κατεδαφίζονται,

8. Επίσης στις 8-11-19 λήγει και η προθεσμία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών/χρήσεων που βρίσκονται: σε κοινόχρηστους χώρους, παρά το όριο οδικού δικτύου, πλησίον ρεμάτων, στον αιγιαλό, στην ζώνη παραλίας, σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, σε περιοχές προστασίας και ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε παραδοσιακό οικισμό, σε διατηρητέα κτήρια. Υπενθυμίζεται επίσης:

9. Την λήξη της προθεσμίας για την ολοκληρώσει της ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών της υπαγωγής στο ν.4495, η οποία τοποθετείται ένα χρόνο μετά από την πληρωμή του παραβόλου, ενώ

10. Η προθεσμία για τη σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας για κτίρια, σπουδαιότητας Σ1, με χρήση κατοικία, καταστήματα και γραφεία, εστιατόρια, βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτήρια, ξενοδοχεία, υπεραγορές και εμπορικά κέντρα, αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, κ.α., είναι 5 έτη από ημερομηνία της υπαγωγής, ενώ για κτήρια μεγάλης σπουδαιότητας Σ3, Σ4, όπως εκπαιδευτήρια, μουσεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια, κ.α. η προθεσμία είναι 3 έτη από ημερομηνία υπαγωγής,

11. Αντίστοιχα για τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης Η/Μ η προθεσμία είναι 5έτη, όμως πριν τη συμπλήρωση ταυτότητας κτιρίου

12. Τέλος στην ίδια καταληκτική ημερομηνία, 8-11-19, λήγει η προθεσμία υπαγωγής και των μικρών αυθαίρετων εργασιών της Κατηγορίας 3 του ν. 4495.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »