Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.1116/27.3.2019 του Αναπλ. Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1292/16.4.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.1116/27.3.2019 του Αναπλ. Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄1292/16.4.2019) εδώ