Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Σ22/5/15.4.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Σ22/5/15.4.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τη σχετική, με αριθμ.37/2017, Εγκύκλιο του ΕΦΚA εδώ