Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας – Νέα μορφή ανακοίνωσης σύστασης εταιρειών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.41941/12.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.41941/12.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 16.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ