Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων Μεταλλειολόγων, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Χημικών Μηχανικών.

Συνάδελφοι

Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» ΕΠΑΝΑΔ του Υπουργείου Εργασίας, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου) της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση».
Η δράση αφορά άνεργους μηχανικούς (Μεταλλειολόγους, Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους και Χημικούς Μηχανικούς) και τεχνίτες. Πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω των ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (Training Voucher), στις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας.
Στην υλοποίηση της δράσης θα συμβάλει και το ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Για ενημέρωσή σας σχετικά με τη δράση, σας παραθέτουμε συνημμένα περιληπτικό κείμενο πρόσκλησης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες (σχετική νέα ανακοίνωση, πλήρες κείμενο της τροποποιημένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.tee.gr – Ανακοίνωση έναρξης έργων ΕΣΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων : έως 4/2/2013.

Για διευκρινίσεις ή υποστήριξη και υποβολή δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : Νίκης 4, 1ος όροφ., Πλ. Συντάγματος, Αθήνα 102 48, Τηλ.: 2109291222 (ώρες λειτουργίας : 09:00 – 17:00).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin