Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. (Εγκύκλιος-18 Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248/8.4.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-18 Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248/8.4.2019 του ΕΦΚΑ εδώ