Παρατείνεται μέχρι 24.5.2019 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού σε περιοχές τις Λακωνίας. (Ανακοίνωση 5.4.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)


Δείτε την Ανακοίνωση 5.4.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ