Παράταση έως 22.4.2019 των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. (Απόφαση Αριθμ.Α.1115/28.3.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1098/3.4.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1115/28.3.2019 της Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1098/3.4.2019) εδώ