Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4603/19 (ΦΕΚ Α΄48) που αφορούν τροποποιήσεις των άρθρων 40 και 64 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). (Εγκύκλιος Ε.2047/21.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2047/21.3.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4603/19 (ΦΕΚ Α΄48) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin