Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/13, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν. 4579/18. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2046/21.3.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2046/21.3.2019 της ΑΑΔΕ εδώ