Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1100/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄951/20.3.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1100/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄951/20.3.2019) εδώ