Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.)».

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ν.Ο.Κ.)». (Κόρινθος, 6 Απριλίου 2013 – Ναύπλιο, 19 Απριλίου 2013 – Τρίπολη, 20 Απριλίου 2013 – Σπάρτη, 25 Απριλίου 2013 – Καλαμάτα 26 Απριλίου 2013).

Δείτε την Πρόσκληση – Πρόγραμμα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin