Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019. (Εγκύκλιος-3 Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19.3.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο-3 Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19.3.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin