Γνωστοποίηση τροποποίησης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.4529/2018 (A΄56) – Τα μέλη οικογενείας συνταξιούχου λόγω θανάτου μπορούν να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης. (Εγκύκλιος-12 Αρ.Πρωτ.351234/19.3.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-12 Αρ.Πρωτ.351234/19.3.2019 του ΕΦΚΑ εδώ