Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4599/2019, ΦΕΚ Α΄40/4.3.2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν.4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. (Εγκύκλιος Ε.2042/13.3.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2042/13.3.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τις διατάξεις των άρθρων 34 και 53 (έναρξη ισχύος) του Ν.4599/2019 (ΦΕΚ Α΄40/4.3.2019) εδώ