Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), διαθέσιμη από 4.3.2019 και για τη σύσταση Ε.Π.Ε. (Δελτίο Τύπου 13.3.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 13.3.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin