Τέθηκε σε εφαρμογή (αρχικά για δηλώσεις του Ν.4178/13) η ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035 (ΦΕΚ Β΄916/2018) του ΥΠΕΝ – Πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία. (Ανακοίνωση 4.3.2019 του ΤΕΕ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ N. 4495/2017 και 4178/2013)


Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/3/2019 εδώ