Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). (Εγκύκλιος-14 Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./56/382818/27.3.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-14 Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./56/382818/27.3.2019 του ΕΦΚΑ εδώ