Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4578/2018 (Α΄200) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Ν.4387/2016, που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.948/Δ16.29/15.3.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.948/Δ16.29/15.3.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin