Τρόποι αξιοποίησης του χρόνου της παράλληλης και της διαδοχικής ασφάλισης για συνταξιοδότηση – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του Ν.4387/2016. (Εγκύκλιος Αρ.πρ.Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρ.Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Δείτε και τη σχετική Εγκύκλιο-13 Αριθ.Πρωτ.Σ22/3/20.3.2019 του ΕΦΚΑ εδώ