Ανανεωμένος Οδηγός Κτηματογράφησης Για Τον Πολίτη & χρηστικό Infographic. (Ανακοίνωση 7.3.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Δείτε την Ανακοίνωση 7.3.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin