Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.9491/737/28.2.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.260009/28.2.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.9491/737/28.2.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.260009/28.2.2019 του ΕΦΚΑ εδώ