Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής. (ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.1.2019 – ΦΕΚ Β’408/14.2.2019)


Δείτε την ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.1.2019 (ΦΕΚ Β’408/14.2.2019) εδώ