Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών». (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8.2.2019 – ΦΕΚ Β΄436/14.2.2019)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8.2.2019 (ΦΕΚ Β΄436/14.2.2019) εδώ