Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. (Εγκύκλιος-6 Αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./116/182830/13.2.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-6 Αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./116/182830/13.2.2019 του ΕΦΚΑ εδώ