Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη Δράση: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις». (Ανακοίνωση 13.2.2019 στον ιστότοπο antagonistikotita.gr του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης)

Ανακοινώθηκε στις 13.2.2019 η έγκριση του αρχείου συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων για τη δράση του ΕΣΠΑ: “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” και αναρτήθηκε το σχετικό κείμενο στην ηλεκτρονική σελίδα (http://www.antagonistikotita.gr) του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης .
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου 2019 και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, αφορά επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ και επιδότηση από 50% έως 65%.
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι η αγροδιατροφή /βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγεία και υλικά – κατασκευές.

Δείτε Ανακοίνωση 13.2.2019 στον ιστότοπο antagonistikotita.gr του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin