Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. (Απόφαση Αριθμ.Α.1041/29.1.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄353/11.2.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1041/29.1.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄353/11.2.2019) εδώ