Ενημέρωση φορέων για τη δημοσίευση απόφασης που αφορά στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών του άρθρου 218 του ν.4512/2018 (Α΄5). (Εγκύκλιος-2 Αρ.Πρ.ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/6.2.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο-2 Αρ.Πρ.ΔΝΣ/οικ.10415/ΦΝ466/6.2.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ466/25.5.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄2046/6.6.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin