Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.5387/81/5.2.2019 – ΦΕΚ Β΄314/7.2.2019)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.5387/81/5.2.2019 (ΦΕΚ Β΄314/7.2.2019) εδώ