Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2023/4.2.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2023/4.2.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.1037/25.1.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄213/1.2.2019) εδώ