Παράταση έως 31.3.2019 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Συνέργειες & Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Ανακοίνωση 30.1.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)


Δείτε την Ανακοίνωση 30.1.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ