Διαθέσιμη από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής δήλωσης στο Κτηματολόγιο – οδηγίες υποβολής. (Ανακοίνωση 1.2.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)


Δείτε την Ανακοίνωση 1.2.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ

Δείτε τις οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο Κτηματολόγιο εδώ